8.2.2021

Darujte nám opäť Vaše 2%

Obrázok

Pomôžte futbalovému klubu JUPIE FŠMH! A nebude vás to stáť nič! Ide o 2 percentá z Vašich daní.

Tieto dve percentá v praxi neznamenajú pre Vás žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte mládežnícky futbalový klub JUPIE.

Vedenie futbalového klubu JUPIE sa na Vás obracia so žiadosťou a prosbou, aby ste pomohli klubu JUPIE získať čo najviac finančných prostriedkov pomocou 2% z Vašich daní.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec, fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie alebo právnická osoba:

Informácie pre zamestnancov:

  • zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane
  • z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2% zo zaplatenej dane – je to suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3,32 EUR.
  • vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
  • obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2021 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní nato, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

 

Informácie pre fyzické osoby, ktoré si daňové priznanie podávajú sami:

  • vyplňte si daňové priznanie, kde sú uvedené kolónky na poukázanie 2%
  • vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3,32 EUR.
  • vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňový úrad má 90dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

 

Informácie pre právnické osoby:

  • vyplňte si daňové priznanie, kde sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%
  • vypočítajte si 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre jednu organizáciu je 8,30 eur.
  • vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2021 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

Ďakujeme!!!

Tlačivá v PDF formáte:

Vyhlasenie_2021

Potvrdenie_2021