2.9.2010

FK Jupie otvára nové prípravky

Obrázok

NAUČÍME VAŠE DIEŤA RADOVAŤ SA Z ÚSPECHOV


FK JUPIE Banská Bystrica - Podlavice

Otvára prípravku pre deti vo veku od 5 rokov (ročník 2003, 2004, 2005)

 

KEDY:  utorok a štvrtok v čase od 17:00 do 18:00 hod.

KDE:    trávnaté ihrisko v Rudlovej,

            (v zimnom období zabezpečená telocvičňa na sídlisku Sásová)

PRVÉ STRETNUTIE:  9. september 2010 (štvrtok) o 17:00 hod.

Kontakt a bližšie informácie:                                                          

Ivan Štulajter 0905 484 159

Alexander Rumanovský 0905 291 561

 

KEDY:  pondelok a streda v čase od 17:30 do 18:30 hod.

KDE:    multifunkčné ihrisko ZŠ Okružná (pri Bille),

            (v zimnom období zabezpečená telocvičňa na Fončorde)

Kontakt a bližšie informácie:                                                          

Kamil Nosian 0902 691 463

Alexander Rumanovský 0905 291 561

 

Ponúkame pedagogické a lekárske zabezpečenie, kvalitných trénerov s najvyššími

licenciami. Tréningový proces bude zameraný aj na všeobecný rozvoj pohybového

základu detí formou zábavných a štafetových hier, gymnastických a atletických prvkov.

 

 Viac informácií.