30.6.2019

Jupie Cup MŠ 2019

Obrázok

V júni 2019 sme pre Materské škôlky zorganizovali už 4.ročník futbalových turnajov predškolákov Tohto roku pod názvom Jupie Cup MŠ 2019.

Najprv sme zorganizovali pre päť prihlásených škôlok turnaj v športovom areáli Rudlová. Zúčastnilo sa 52 detí, väčšinou predškolského veku. Prialo nám pekné slnečné počasie. Jupie FŠMH zabezpečilo dve ihriská, rozhodcov, dopravu, ceny, sladkosti, pitný režim . Po odhodlaných výkonoch nakoniec zvíťazilo družstvo MŠ Sásovská cesta (bez straty bodu a so skóre 27:0), druhá skončila MŠ Skubín, na treťom mieste MŠ Tatranská, na štvrtom MŠ Jilemnického a na piatom Súkromná MŠ na Tatranskej ulici. Tréneri usmerňovali detičky počas hry a vysvetľovali im základné pravidlá futbalu priamo na ihrisku. Pani učiteľkám aj všetkým detičkám a rodičom patrí vďaka za bezproblémový priebeh turnaja .

Aj na druhý turnaj sa prihlásilo päť škôlok, ktoré súťažili v areáli futbalového ihriska v Podlaviciach. Opäť nám prialo počasie, detičky sa tešili a počas jednej hodinky odohrali po 4 kratšie zápasy medzi sebou. K dispozícii mali opäť aj trošku sladkostí a pitný režim . Po vyrovnanejších a napínavých zápasoch zvíťazilo v turnaji družstvo MŠ u Macka Macíka (bez straty bodu skóre 13:3), na druhom mieste MŠ Radvaň – Radvanská 28 , tretia-tesne-skončila MŠ Družby, na štvrtom MŠ Stará Tehelňa a na piatom MŠ Nová BB. Turnaj sme zvládli bez problémov. Videli sme množstvo pekných situácii, kde sa prejavili pohybové, športové, herné predpoklady jednotlivých hráčov-hráčiek vo veku 5-6 rokov. Päťdesiatpäť detí (zúčastnilo sa aj niekoľko dievčat) si odnieslo ceny aj nové futbalové zážitky. Ďakujeme za pomoc pri turnaji pani učiteľkám z materských škôlok.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník!

Ostávame s pozdravom – tréneri futbalových prípraviek Jupie FŠMH BB.

Galéria