13.9.2019

Pozor! Oznam!

Obrázok

Pozor! Oznam!

Uvádzame kontakt na správcu poplatkového systému, na ktorého sa v prípade potreby môžu rodičia obrátiť.

Ing. Ján Gablovič

email: gablovic@paysy.sk,

Paysy s.r.o., Vajanského 58, 921 01 Piešťany