17.2.2010

Spolupráca s ŠK Kremnička

Obrázok

V súčasnosti prebiehajú rokovania medzi FK JUPIE a ŠK Kremnička o úzkej spolupráci. Cieľom oboch klubov je vytvoriť kvalitnejšie podmienky a širšiu základňu pre výchovu futbalovej mládeže v regióne. Táto spolupráca by v budúcnosti mohla vyústiť do zlúčenia a vzniku jedného klubu, ktorý by zastrešoval všetky kategórie vrátane futbalovej akadémie.