17.1.2021

Upozornenie SFZ

Obrázok

Dôrazne upozorňujeme všetky futbalové kluby s licenciou mládeže SFZ na dodržiavanie nariadení a uznesení vlády SR a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Zároveň rešpektujúc uznesenie vlády SR a vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva, vydal Slovenský futbalový zväz usmernenie k futbalovým aktivitám, ktoré môžete nájsť na oficiálnom webovom sídle (link:  https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-vyhlaske-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-ucinne-od-3-januara-2021). Žiadame Vás najmä o rešpektovanie 3. bodu usmernenia, ktoré sa týka tréningového procesu. Bod 3. usmernenie SFZ k tréningovému procesu: "Tréningový proces a športové aktivity v kluboch sú od 1.1.2021 s výnimkou FORTUNA Ligy a 2. futbalovej ligy zakázané.” Celé znenie usmernenia nájdete v hore uvedenom linku.

Za porozumenie ďakujeme SFZ