8.4.2021

Zápis do 1. ročníka ZŠ!

Obrázok

Nezabudnite, ešte stále môžete vyplniť elektronickú prihlášku na banskobystrickú Základnú školu na Moskovskej 2, ktorú nájdete na stránke školy http://bit.ly/3ktsPUr

Od školského roka 2021/22 sa otvára aj jedna trieda zameraná na športovú prípravu v spolupráci s Futbalovou Školou Mareka Hamšíka JUPIE.

Galéria