Časový rozpis tréningov

 

družstvo

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

A - tím  

Pomocné:

17.30-19.00

 

Hlavné:

17.30 - 19.00

Hlavné:

17.30 - 19.00

U19

Pomocné:

16.00 - 17.30

Plaváreň/párny týždeň:

17.00-19.00

Tréningové ZŠ:

16.00 - 17.30

Tréningové ZŠ:

16.00 - 17.30

Hlavné:

16.00 - 17.30

Hlavné:

16.00 - 17.30

U17

Pomocné:

16.00 - 17.30

Plaváreň/nepárny týždeň:

17.00-19.00

Tréningové ZŠ:

16.00 - 17.30

Tréningové ZŠ:

16.00 - 17.30

Hlavné:

16.00 - 17.30

Hlavné:

16.00 - 17.30

U15

Rudlová:

15.30 - 17.00

Rudlová:

15.30 - 17.00

Plaváreň:

17.00-19.00

Podlavice:

15.30 - 17.00

Podlavice:

15.30 - 17.00

U14

OŠG - atletický tréning:

15.30 - 17.00

Rudlová:

15.30 - 17.00

Plaváreň:

17.00-19.00

Podlavice:

15.30 - 17.00

Podlavice:

15.30 - 17.00

U13

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

Rudlová:

17.00 - 18.30

Podlavice:

17.00 - 18.30

Plaváreň:

17.00-19.00

 

Rudlová:

17.00 - 18.30

U12

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

Rudlová:

17.00 - 18.30

Plaváreň:

17.00-19.00

Podlavice:

17.00 - 18.30

Rudlová:

17.00 - 18.30

U11

Rudlová:

17.00 - 18.30

 

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

Plaváreň:

17.00-19.00

Rudlová:

17.00 - 18.30

 
U10  

Podlavice:

17.00 - 18.30

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

 

Podlavice:

17.00 - 18.30

U9

 

Podlavice:

17.00 - 18.30

Podlavice:

17.00 - 18.30

 

Podlavice:

17.00 - 18.30

U8

Rudlová:

17.00 - 18.30

 

Rudlová:

17.00 - 18.30

Rudlová:

17.00 - 18.30

ZVT:

17.00 - 18.30

predprípravka

Badín

 

Hlavné:

17.00-18.15

 

Hlavné:

17.30 - 18:15

 

predprípravka

Podlavice

Podlavice:

17:30 - 19.00

   

Podlavice:

17:30 - 19.00

 

predprípravka

Rudlová

Rudlová:

17.00 - 18.30

 

Rudlová:

17.00 - 18.30

 

 
tréningy brankárov

Pomocné (U17,U19):

17.30-18.45

Podlavice (U8, U9):

16.00-17.00

Podlavice (U10, U11):

17.00-18.15

Rudlová (U15, U14):

15.30-17.00

Rudlová (U13):

15.30-16.30

Rudlová (U12):

16.30-17.30

 

 

   

TOP

skupina

         

Tréningový plán platí od 4.5.2017