Časový rozpis tréningov

 

družstvo

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

U19

Sport zóna

17.00 - 18.00

Radvaň UT

15.30 - 17.00

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

Plaváreň

16.30-17.00

Radvaň UT

15.30 - 17.00

Podlavice UT

15.30 - 17.00

U17

Sport zóna

18.00 - 19.00

Radvaň UT

15.30 - 17.00

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

Plaváreň

17.00-17.30

Radvaň UT

15.30 - 17.00

Podlavice UT

17.00 - 18.30

U15

Sport zóna

16.30 - 17.00

OŠG - atletický tréning

17.00 - 17.30

Podlavice UT

15.30 - 17.00

Radvaň UT

17.00 - 18.30

Plaváreň

16.00-16.30

Badín hala

15.30 - 16.00

Radvaň UT

17.00 - 18.30

Radvaň UT

15.30 - 17.00

U14

Sport zóna

16.00 - 16.30

OŠG - atletický tréning

17.30 - 18.00

Magurská

16.30 - 18.00

Podlavice UT

17.00 - 18.30

Plaváreň

15.30-16.00

Badín hala

15.00 - 16.30

Radvaň UT

17.00 - 18.30

Radvaň UT

15.30 - 17.00

U13

Badín hala

16.30 - 18.00

OŠG - atletický tréning

17.30 - 18.00

Sport zóna

18.00 - 19.00

Plaváreň

17.00 - 18.00

Podlavice UT

16.00 - 17.30

ZŠ Moskovská (do 31.12.)

16.30 - 18.00

Radvaň UT

17.00 - 18.30

U12

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

Sport Zóna

17.00 - 18.00

Plaváreň

18.00 - 18.30

Podlavice UT

17.30 - 19.00

Badín hala

17.00 - 19.00

Radvaň UT

17.00 - 18.30

U13/U12

Magurská

15.30 - 17.00

 

OŠG - atletický tréning

17.30 - 19.00

   
U11

 

ZŠ Spojová

17.00 - 19.00

Badín hala

16.30 - 18.00

 

ZŠ Spojová

17.00 - 18.30

U10

OŠG - atletický tréning

18.00 - 19.30

Badín hala

16.00 - 17.30

 

SŠSOŠ elektrotechnická

17.00 - 18.30

 

U9

Kartík ZŠ

17.30 - 19.00

Magurská

18.00 - 19.00

Gymnázium A.Sládkoviča

17.30 - 19.00

 

 
U8

SOU IT Tajovského

17.00 - 18.30

 

SOU IT Tajovského

17.00 - 18.30

ZŠ Gaštanova - Podlavice

17.00 - 19.00

 

dievčatá

SŠSOŠ elektrotechnická

16.00 - 17.30

 

SŠSOŠ elektrotechnická

17.00 - 18.30

SŠSOŠ elektrotechnická

17.00 - 18.30

 

predprípravka

Badín

 

Badín hala

17.30 - 19.00

 

Badín hala

16.30-17.30

 

predprípravka

Podlavice

ZŠ Gaštanova - Podlavice

17:00 - 19.00

 

ZŠ Gaštanova - Podlavice

17:00 - 19.00

 

 

predprípravka

Rudlová

 

Tatranská

17.00 - 18.30

 

 

Tatranská

18.00 - 19.30

tréningy brankárov

ZŠ Moskovská (malá telocvičňa)

15,00 - 19.00

 

ZŠ Moskovská (veľká telocvičňa)

15,30 - 17.30

ZŠ Moskovská (malá telocvičňa)

16,00 - 18.30

   

prípravné zápasy

   

Badín hala (U11, U12, U13)

15.00 - 16.30

Radvaň UT (U15, U17, U19)

15.30 - 17.00

Radvaň UT (U12, U13, U14)

17.00 - 18.30

   

Tréningový plán platí od 1.11.2018