Časový rozpis tréningov

 

družstvo

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

U19

Badín PP

16.30 - 17.30

Badín ZŠ:

16.30 - 18.00

Badín HP

16.30 - 18.00

Badín HP

16.30 - 18.00

 

U17

Badín ZŠ:

16.00 - 17.30

Sport zóna

17.00 - 18.00

Badín PP

16.00 - 17.30

Badín HP:

16.00 - 17.30

Badín HP:

16.00 - 17.30

U15

Sport zóna

16.00 - 17.00

OŠG - atletický tréning/párny týždeň:

15.30 - 17.00

Rudlová:

15.30 - 17.00

Plaváreň:

17.00-19.00

Podlavice:

15.30 - 17.00

Podlavice:

15.30 - 17.00

U14

Sport zóna

16.00 - 17.00

OŠG - atletický tréning/nepárny týždeň:

15.30 - 17.00

Rudlová:

15.30 - 17.00

Plaváreň/párny týždeň:

16.00-16.45

Podlavice:

15.30 - 17.00

Rudlová:

15.30 - 17.00

U13

OŠG - atletický tréning:

16.30 - 18.00

Rudlová:

17.00 - 18.30

 

Podlavice:

17.00 - 18.30

Badin ZŠ:

17.00 - 18.30

U12

Badín ZŠ - atletický tréning:

17.00 - 18.30

Sport zóna

18.00 - 19.00

 

Podlavice:

17.00 - 18.30

Badín ZŠ:

17.00 - 18.30

U11  

Podlavice

17.00 - 18.30

OŠG - atletický tréning:

16.30 - 18.30

 

Podlavice:

17.00 - 18.30

U10  

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

Podlavice:

17.30 - 19.00

 

Podlavice:

17.30 - 19.00

U11/U10/dievčatá

UT OŠG:

17.00 - 18.30

 

UT OŠG:

16.30 - 18.30

 

Rudlová

17.00 - 18.30

U9

Rudlová:

17.00 - 18 .30

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

 

Rudlová

17.00 - 18.30

 
U8

Rudlová:

17.30 - 19.00

 

Rudlová:

17.30 - 19.00

Rudlová:

17.30 - 19.00

 

predprípravka

Badín

 

Badín HP:

17.00-18.30

 

Badín HP:

17.00-18.30

 

predprípravka

Podlavice

Podlavice:

17:30 - 19.00

   

Podlavice UT:

17:30 - 19.00

 

predprípravka

Rudlová

 

Rudlová:

17.00 - 18.30

 

 

Rudlová:

17.00 - 18.30

tréningy brankárov

Badín PP (U17,U19):

17.45-18.45

Podlavice (U8, U9):

16.00-17.00

Podlavice (U10, U11):

17.00-18.00

Rudlová (U15, U14):

15.30-17.00

Badín PP (U13):

16.30-17.30

Badín PP (U12):

17.15-18.30

 

 

   

Talent

skupina

   

Podlavice

15.30 - 17.00

   

Tréningový plán platí od 14.9.2017