Časový rozpis tréningov

 

družstvo

pondelok

utorok

streda

štvrtok

piatok

U19

UT Podlavice

15.30 - 17.00

UT Podlavice

17.00 - 18.30

UT Radvan

16.00 - 17.30

UT Radvan

17.00 - 18.30

 

U17

Badín Hala

15.30 - 17.00

UT Podlavice

15.30 - 17.00

Sport zóna

17.00 - 18.00

UT Radvan

17.00 - 18.30

UT Radvan

15.30 - 17.00

U15

Sport zóna

16.00 - 17.00

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

Magurská

16.30 - 18.00

Plaváreň:

15.30-16.00

UT Radvan

15.30 - 17.00

Badín Hala

15.30 - 17.00

U14

Sport zóna

16.00 - 17.00

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

Magurská

16.30 - 18.00

Plaváreň/párny týždeň:

16.00-16.45

UT Radvan

15.30 - 17.00

UT Podlavice

15.30 - 17.00

U13

OŠG - atletický tréning

17.30 - 19.00

Badín Hala

15.30 - 17.00

 

UT Podlavice

17.00 - 18.30

UT Radvan

17.00 - 18.30

U12

Sport zóna

17.00 - 18.00

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

Badín Hala

15.30 - 17.00

 

UT Radvan

17.00 - 18.30

U11  

ZŠ Spojová

17.00 - 18.30

OŠG - atletický tréning:

17.00 - 18.30

 

Badín Hala

17.00 - 18.30

U10  

OŠG - atletický tréning

17.30 - 19.00

Badín Hala

17.00 - 18.30

 

ZŠ Spojová

17.00 - 18.30

U11/U10/dievčatá

ZŠ Gaštanova

17.00 - 18.30

SOU IT - Tajovského

17.00 - 18.30

 

SOU IT - Tajovského

17.00 - 18.30
 

ZŠ Spojová

17.00 - 18.30

U9

Badín Hala

17.00 - 18 .30

OŠG - atletický tréning

17.00 - 18.30

 

Hala ZVT

16.30 - 18.00

 
U8

Hala ZVT

17.30 - 19.00

 

OŠG - atletický tréning

18.00 - 19.00

 

ZŠ Moskovská

17.00 - 18.30

predprípravka

Badín

 

Badín Hala

17.00-18.30

 

Badín Hala

16.00-17.30

 

predprípravka

Podlavice

Zdravotná

17:30 - 19.00

   

ZŠ Gaštanova

17:00 - 18.30

 

predprípravka

Rudlová

 

Tatranská

16.30 - 19.00

 

 

Tatranská

16.30 - 19.00

tréningy brankárov

Hala ZVT (U8, U9, U10, U11):

16.00-17.00

 

 

 

   

Talent

skupina

   

UT Podlavice

15.30 - 17.00

   

Tréningový plán platí od 22.11.2017